Endüstri Mühendisliği 2.Röportaj

1.052
A+
A-
Endüstri Mühendisliği 2.Röportaj
Osman Furkan Yankın
İtü Endüstri
Endüstri Mühendisliği nedir?
Endüstri Mühendisliği, hizmet ve ürünlerin en iyi biçimde
üretimi ve dağıtımı için gerekli olan araç-gereç, bilgi, para,
enerji ve malzemenin en etkin kullanımını sağlayarak
endüstriyel sistemleri tasarlayan, uygulayan ve yöneten bir
bilim alanıdır. Dolayısıyla, Endüstri Mühendisleri,
– Ürün ve hizmet üreten sistemlerin TASARIMINI yapar.
– Sistemleri sürekli iyileştirerek, daha ETKİN ve VERİMLİ
kullanılmalarını sağlar.
– Her türlü sistemin verimli YÖNETİMİNİ sağlar.
Bu bölümde verilen eğitimin içeriğini
biraz tanımlar mısınız?
Endüstri Mühendisliği, hizmet ve ürünlerin en iyi biçimde
üretimi ve dağıtımı için gerekli olan araç-gereç, bilgi, para,
enerji ve malzemelerin etkin kullanımını sağlayacak
sistemleri tasarlayan bir bilim alanıdır.
Endüstri Mühendisliği Bölümü, disiplinlerarası yaklaşımla,
bütünleşik endüstriyel üretim ve hizmet sistemlerinin sosyal
ve ekonomik boyutunu geniş bir çerçeveden algılayabilen,
yalnızca sorunları çözme değil, öngörme yeteneğini de
kazanmış, verimlilik ilkesi çerçevesinde bu sistemlerin
tasarımını yapabilen ve sürdürebilen, geniş ufuklu, yaratıcı
ve dinamik mühendisleri yetiştirmeyi hedefler
Bu bölümü kimler, hangi özellikleri olan
gençler tercih etmeli?
Endüstri Mühendisleri bütünleşik üretim ve hizmet sistemlerinin
tasarımını yapar, planlar, uygular ve bu sistemleri yönetir ve
geliştirir. Endüstri Mühendislerinin tipik uğraş alanı karmaşık
üretim ve hizmete yönelik endüstri sistemlerinin tasarımı,
planlaması, kurulması, uygulanması ve denetimidir.
Dolayısıyla bu bölümü;
Analitik ve pratik zekâsı gelişmiş, yaratıcı, karmaşık sistemleri
kolaylıkla algılayabilen, sorgulama ve kıyaslama yapabilen,
problem belirleme ve çözme becerisi olan, bilgisayar destekli
çalışmaya ve ekip çalışmasına yatkın gençler tercih etmeli.
Mesleğin geleceğini nasıl görüyorsunuz, gençler
arasında tercih edilme sıklığı nasıl?
Endüstri mühendisliği önü açık mesleklerdendir. Özellikle arandıkları alanların çeşitliliği
düşünüldüğünde iyi bir endüstri mühendisliği eğitimi alan kişinin iş konusunda diğer birçok alanla
karşılaştırmalı olarak daha şanslı olacağı anlaşılabilir.
Endüstri Mühendisliği eğitimi alan bir kişi karmaşık (kompleks) sistemlerin en iyilenmesi
konusunda eğitildiği için imalattan hizmete hemen her sektörde istihdam edilme şansına sahip
ender mühendislerdendir. Bu günün gelişen dünyasında, özellikle teknoloji ve bilgisayarların
hayatın her kesiminde yaygın olarak kullanımları nedeniyle bu sistemleri özümlemiş mühendisler
gelecekte öncelikle tercih edilecekler arasında olacaklardır.
Bu kariyer fırsatları belirli bir sektör ve faaliyet şekli ile sınırlı olmadığından ve çalışan bir sistemin
kurulup, geliştirilmesi ve işletilmesinin bütün fonksiyonlarıyla düşünülmesini, yakın ve uzak
dönemli planlamayı içerdiğinden uygulama sahası yaygındır.
Bölüm mezunlarına aralıklarla tekrarlanarak uygulanan anketler, planlama, yönetim, finansman,
bilişim, pazarlama, üretim işletmeciliği, ürün yöneticiliği, insan kaynakları gibi alanların istihdam
için önde geldiklerini göstermektedir.
Hemen her ölçekteki firma ve kuruluşta istihdam edillmektedirler. Ancak, ağırlık vermek
gerekirse göreceli olarak gelişmiş imalat sektöründe ve hizmet sektöründe yer alan kuruluşlarda
çalışırlar. Gençler arasında öncelikli seçilme nedeni böyle geniş ve heyecan verici bir kariyer fırsatı
sunmasıdır.
Mezunlar nerelerde çalışıyor? Bu alandan mezun olduktan sonra
iş bulma oranı, imkanları nasıl, kısaca anlatır mısınız?
Endüstri Mühendisliği mezunları özellikle endüstriyel
sistemlerin kaçınılmaz olarak yer aldığı tüm özel ve kamu
sektörlerinde verimliliği artırarak en etkin rekabetçi üretim
sistemlerinin tasarımlanması, kurulması, işletilmesi, kontrol
edilmesi ve geliştirilmesi için istihdam edilirler.
Günümüzün gelişiminin en önemli etmeni sayılan bilişim ve
bilgi teknolojilerini eğitimleri sırasında özümsemiş olan ve
üretim ile verimliliğin artırılıp maliyetlerin düşürülmesinde
bütünleşik sistem yaklaşımını benimsemiş bu mühendisler
sektörün en aranılan mühendisleri arasındadır.
Çalışma konuları nelerdir?
Endüstri mühendisliği ilgi alanına genelde bütün örgütlü insan
etkinliklerinin girdiği söylenebilir. Bunlar arasında bilgi, teknoloji ve
finansmana dayalı kısıtlı kaynakların üretim amacı ile insanla ve doğayla
bütünleştirildiği sistemler önde gelir. Endüstri mühendisliği bu sistemlerin
tasarlanması, planlanması, kurulması, iyileştirilmesi, izlenmesi ve
değerlendirilmesi aşamalarında öncü görevler üstlenir.
Geniş ilgi alanı nedeniyle,
– imalat sanayiinin her dalı
– bütün hizmet sektörleri,
– ekonomik planlama,
– savunma,
– genel ve yerel kamu yönetimi
gibi pek çok uygulama alanına doğrudan ve önemli katkılarda bulunur.
Çalışma konuları arasında:
– sistem modellemesi ve en iyilenmesi,
– yöneylem araştırması ve optimizasyon,
– bilgisayar bütünleşik üretim sistemleri,
– bilgisayar destekli imalat, bakım ve güvenilirlik sistemleri,
– toplam kalite sistemi,
– operasyon yönetimi, proje yönetimi,
– uzman ve sezgisel sistem geliştirilmesi,
– karar destek ve benzetim sistemleri,
– tedarik zincirleri yönetimi, lojistik, stok kontrol,
– ürün ve süreç tasarımı,
– bilgi teknolojileri, bilgi yönetimi ve veri madenciliği
sayılabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.