2017 LYS Edebiyat Konuları

22
52378

LYS Edebiyat Konuları

 1. Güzel Sanatlar ve Edebiyat
 2. Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
 3. Olay Çevresinde Oluşan Edebi MEtinelr
 4. Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
 5. Tarih İçinde Türk Edebiyatı
 6. Destan Dönemi Türk Edebiyatı
 7. İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
 8. Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
 9. Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
 10. Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
 11. Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
 12. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
 13. Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
 14. Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
 15. Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
2016-2017-2018 LYS EDEBİYAT KONULARI

22 YORUMLAR

  • Arkadaşım LYS Türkçe, 9. ve 10. sınıfta gördüğümüz “Türk Dili ve Edebiyatı” dersidir. Dil bilgisi yoktur. YGS Türkçe ise “Dil ve Anlatım” dersidir, edebiyat çıkmaz. Dikkat et ne “Anlatım Bozukluğu” ne de “Yazım Kuralları” konusu var listede. Ama 2017 YGS Türkçe konuları linkine gidecek olursan orada bu konuları ve diğer dil bilgisi konularını göreceksin.

CEVAP VER