Endosimbiyoz İddiası Yanlıştır

Mustafa Fatih Dündar – KTO Karatay Tıp Fakültesi

İddia edildiği gibi mitokondri, bir bakterinin başka bir hücrenin içine girmesiyle oluştuğunu söylemek doğru değildir, eğer bakteri endositozla hücreye girerse hücrenin lizozomu tarafından sindirlmesi gerekir. Eğer denirse ki bazı hücrelerde lizozom enzimleri eksikti veya lizozomal faaliyet yoktu , bu durumda hücre tamamen veya kısmen savunmasız kalırdı ve aldığı besinleri sindiremezdi. Bu durum da zaten hücrenin yaşamının devam edecemeyeceği anlamına gelir.

Mitokondri, hücrenin çekirdek DNA’sını kodladığı proteinleri kullanmaktadır. Bu da çekirdek DNA’sı olmadan faaliyet sürdüremeyeceği anlamına gelir. Yani ökaryatik hücre var olduğundan beri enerji ihtiyacını karşılamak için mitokondriye büyük ölçüde ihtiyaç olduğu gibi, mitokondrinin de işlevini sürdürebilmesi için hücre çekirdek DNA’sına ihtiyaç duymaktadır.

İddia edilen görüşe göre, mitokondri DNA’sının yapısının bakterinin DNA’sına benzemesi bu iki canlı materyalin bir olduğunu göstermekte ve birbirine evrilmekte denmektedir.Bu benzerliğin olması birbirine dönüştüğünü veya evrildiğini kanıtlamaya delil teşkil etmez. Biz de diyoruz ki bu iki materyalin birbirine benzer olması ikisininde tüm özelliklerini bilen bir yaratıcıya işaret etmektedir.

14.12.2015 – Meram

   

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir