TEOG Türkçe Soru Taktikleri

0
427

Türkçe  

•    Türkçe sorularında öncelikle soru kalıbı tam olarak okunmalıdır. Soru kalıbı tam anlaşılmadan direk cevaplara bakmak bizleri yanıltacaktır. Bu nedenle soru dikkatle okunmalı ve gerekirse sorunun temel kısmının altı çizilmelidir.
•    Paragraf sorularında paragraf dikkatle okunmalıdır. Karşımıza bazen öyle şıklar çıkabilir ki mantıken doğru olmasına karşın paragrafta ona değinmemişse onu doğru kabul etmememiz gerekebilir.
•    Sorularda bizden istenen cevabın dışında fazladan bir şey istenmeyeceğini unutmamalıyız.
•    Soruları acele ve hızlı şekilde okuduğumuzda bazen olumlu-olumsuz, doğrudur-yanlıştır, gibi soru köklerini atlamamıza yol açacaktır. Sınavın kırk dakika olduğunu unutmayalım. Her soruya ayıracak iki koca dakikanız olduğunu aklımızdan çıkarmayalım.
•    Bazı soruların cevaplarında tereddüt edebiliriz. Bu durumlarda şıklardan soruya gitmekte bir çözüm yoludur.
•    Uzun paragraf sorularında önce soru cümlesinin okunup ardından paragrafın okunması, paragrafın daha anlaşılır olmasını sağlayacaktır.
•    Uzun paragraf sorularında çelişkiye düşmemek adına gerekirse her şık için yeniden paragrafı gözden geçirin.
•    Hiçbir soruyu tam olarak emin olmadan işaretlemeyin.
•    TEOG sınavında yanlış cevapladığınız sorularınız, doğru cevaplara etki etmeyeceğinden sona bıraktığınız sorularda cevap şıklarında eleme yapmaya çalışarak ikiye düşürün ve daha sonra aklınıza en çok uyan şıkkı işaretleyin.

CEVAP VER